Quranda namaz sözü 5 dəfə, səcdə sözü 34 dəfə, ay sözü 12 dəfə, gün sözü 365 dəfə, təvaf sözü 7 dəfə, mələklərlə şeytanların sayı eyni sayda göstərilib

Quranda gələn bəzi sözlərin sayına nəzər salaraq, bir daha onun möcüzə
olduğunu anlamaq olar. Bu sözləri təqdim edirik:
Quranda şəhr (ay) sözü 12 dəfə işlənmişdir və bu da il ərzində olan ayların sayını göstərir.
Yəvm (gün) sözü 365 dəfə işlənmişdir ki, bu da bir ildə olan günlərin sayını göstərir.
Dünya sözü axirət sözü qədər, yəni 150 dəfə işlənmişdir.
Səlat (namaz) sözü vacib namazların sayı qədər, yəni 5 dəfə işlənmişdir.
Əzm sözü 5 dəfə, yəni Ulul-əzm peyğəmbərlərin sayı qədər işlənmişdir. Yəni,
Həzrət Nuh (ə), Həzrət İbrahim (ə), Həzrət Musa (ə), Həzrət İsa (ə), Həzrət Muhəmməd (s).
Salihat (yaxşılıqlar) sözü səyiat (pisliklər) sözü qədər, yəni 180 dəfə işlənmişdir.
Rical (kişi) sözü əmrat (qadın) sözü qədər 24 dəfə işlənmişdir.
Məlayikə (mələklər) sözü şəyatin (şeytanlar) sözü qədər, yəni 88 dəfə işlənmişdir.
Həyat sözü mout (ölüm) sözü qədər, yəni 145 dəfə işlənmişdir.
Nas (insanlar) sözü rəsul sözü qədər 168 dəfə işlənmişdir.
Səbir sözü şiddət sözü qədər, yəni 102 dəfə işlənmişdir.
Zəlalət sözü Quranda 119 dəfə işlənmişdir. Halbuki ayət (nişanə) sözü onun
iki bərabəri qədər, yəni 238 dəfə işlənmişdir.
Bər (quruluq) sözü Quranda 12 dəfə işlənmişdir. Halbuki bəhr (dəniz) sözü 40
dəfə işlənmişdir. Bu iki kəlmənin bir-birinə olan nisbəti Yer kürəsində olan
quru yerlərin sulu yerlərə olan nisbəti qədərdir.
Təvaf sözü 7 dəfə işlənmişdir ki, Kəbənin ətrafına edilən təvafda 7 dövrə işarə edir.
Səcdə sözü Quranda 34 dəfə işlənmişdir ki, bu da vacib namazlarda edilən
səcdələrin sayı qədərdir.
Paylaşdı: Ramin Cabbarly
Mənbə: Deyerler.org

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: