Qurani Kərim ilə qısa tanışlıq

Sual və cavab formasında

 • Quran neçə surədən ibarətdir?
 • Quran 114 surədən ibarətdir. 114 surə isə ümumilikdə, 6.236 ayə, 77.277 kəlmə və 3.211.250 hərfdən ibarətdir.
 • Surələrin neçəsi Məkkədə, neçəsi Mədinədə nazil olub?
 • Quranın 86 surəsi Məkkədə, 28-i isə Mədinədə nazil olunub. Hicrətdən əvvəl nazil olan surələrə Məkki, hicrətdən sonra nazil olan surələrə isə Mədəni surələri deyilir.
 • Quranın ən böyük və ən kicik surəsi hansılardır?
 • Quranın ən böyük surəsi “Bəqərə” (286 ayə), ən kicik surəsi isə “Kövsər” surəsidir (3 ayə).
 • Peyğəmbərə (s.ə.s) iki dəfə nazil olan surə hansıdır?
 • Peyğəmbərə (s.ə.s) iki dəfə nazil olan surə “Fatihə” surəsidir (“Fatihə” surəsi bir dəfə Məkkədə, bir dəfə Mədinədə nazil olub).
 • Quranın ilk və son surəsi hansılardır?
 • Quranın ilk surəsi “Fatihə” , son surəsi isə “Nas” surəsidir.
 • Quranın hansı surəsi “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” ayəsi ilə başlanır?
 • Quranın 114 surəsindən biri (“Tövbə” surəsi) istisna olmaqla, bütün surələri “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” ayəsi ilə başlanır. Lakin “Nəml” surəsində “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” ayəsindən iki yerdə istifadə olunduğundan onların sayı yenə də 114-ə çatır.
 • Quranın neçə surəsi müqəttəə hərfləri ilə başlanır?
 • Quranın 29 surəsi müqəttəə hərfləri ilə başlanır.
 • “Quranın qəlbi” və “Quranın gəlini” surələrdir?
 • “Quranın qəlbi” “Yasin” surəsi (36-cı surə), “Quranın gəlini” isə “Rəhman” surəsidir (55-ci surə).
 • Quranın neçə surəsi “Qul” (De!) əmr feli ilə başlanır?
 • Quranın 5 surəsi “Qul” (De!) əmr feli ilə başlanır:
  1) “Cin” surəsi (72-ci surə)
  2) “Kafirun” surəsi (109-cu surə)
  3) “İxlas” surəsi (112-ci surə)
  4) “Fələq” surəsi (113-cü surə)
  5) “Nas” surəsi (114-cü surə).
 • Vacib səcdə ayələri olan surələr hansılardır?
 • Vacib səcdə ayələri olan surələr bunlardır:
  1) “Səcdə” surəsi (32-ci surə)
  2) “Fussliat” surəsi (41-ci surə)
  3) “Nəcm” surəsi (53-cü surə)
  4) “Ələq” surəsi (96-cı surə).
 • Qiyamət mənasını verən surələr hansılardır?
 • Qiyamət mənasını verən surələr bunlardır:
  1) “Rəd” surəsi (13-cü surə)
  2) “Casiyə” surəsi (45-ci surə)
  3) “Vaqiə” surəsi (56-cı surə)
  4) “Həşr” surəsi (59-cu surə)
  5) “Təğabun” surəsi (64-cü surə)
  6) “Qiyamət” surəsi (75-ci surə)
  7) “Nəbə” surəsi (78-ci surə)
  8) “Zəlzələ” surəsi (99-cu surə)
  9) “Qariə” surəsi (101-ci surə).
 • Üsuliddindən və Firuiddindən birinin adı verilən surələr hansılardır?
 • Üsuliddindən birinin adı verilən surə “Tövhid”, Firuiddindən birinin adı verilən surə isə “Həcc” surəsidir.
 • Ayələrinin sayı məsum imamların sayı qədər olan surə hansıdır?
 • Ayələrinin sayı məsum imamların sayı qədər olan surələr “Təlaq” və “Təhrim” surələridir. (Hər iki surənin ayələrinin sayı 12-dir).
 • Həftənin günlərindən birinin adı verilən surə hansıdır?
 • Həftənin günlərindən birinin adI verilən surə “Cümə” surəsidir (62-ci surə).
 • Hansı surəyə alimin silahının adı verilmişdir?
 • Alimin silahının adı verilmiş surə “Qələm” surəsidir (68-ci surə).
 • “Mim” hərfi istifadə olunmayan surə hansıdır?
 • “Mim” hərfi istifadə olunmayan surə “Kövsər” surəsidir (108-ci surə).
 • “Fa” hərfi istifadə olunmayan surə hansıdır?
 • “Fa” hərfi istifadə olunmayan surə “Fatihə” surəsidir (1-ci surə).
 • ALLAHın sifətləri ilə başlanın surələr hansılardır?
 • ALLAHın sifətləri ilə başlanan surələr bunlardır:
  1) “Nur” surəsi (24-cü surə)
  2) “Fatir” surəsi (35-ci surə)
  3) “Rəhman” surəsi (55-ci surə)
  4) “Əla” surəsi (96-cı surə).
 • Quranın neçə surəsinə peyğəmbər adı verilib?
 • Quranın 6 surəsinə peyğəmbər adı verilib.
  1) Yunus (10-cu surə)
  2) Hud (11-ci surə)
  3) Yusif (12-ci surə)
  4) İbrahim (14-cü surə)
  5) Məhəmməd (47-ci surə)
  6) Nuh (71-ci surə).
 • Quranın neçə surəsinə heyvan adı verilib?
 • Quranın 5 surəsinə heyvan adı verilib.
  1) “Bəqərə” (dişi inək, 2-ci surə)
  2) “Nəhl” (bal arısı, 16-cı surə)
  3) “Nəml” (qarışqa, 27-ci surə)
  4) “Ənkəbut” (hörümçək, 29-cu surə)
  5) “Fil” (fil,105-ci surə).

 

 Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün link ilə istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Mətndə səhv tapmısınız? Sözü seçib Ctrl+Enter klikləyərək bizə göndərin! Əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: