Namaz

Sual:

Mən 30 yaşından sonra namaz qılmağa başlamışam. Bilmək istəyirəm ki, ondan qabaq qılmadığım namazların qəzasını qılmaq mənə vacibdirmi? Bir də qeyd edim ki, qəza olmuş namazların sayını dəqiq bilmirəm. Nə qədər namaz qılmalıyam? Qəza namazlarını qılanda tərtib vacibdirmi?

Cavab:
Qılmadığınız namazların qəzası vacibdir. Əgər qəza olmuş namazların qədərində şəkkiniz varsa yəqininiz olduğu qədərin (qılmadığınızı dəqiq bildiyiniz az miqdarın) qəzasını qılın. Gündəlik namazların qəzasını qılmaq üçün tərtib (ardıcıllıq) vacib deyil. Yalnız tərtiblə qılınan namazlarda məsələn, bir günün zöhr və əsr namazları və yaxud bir günün şam və işa namazlarını qılarkən tərtib lazımdır.

(Sualı cavablandırdı Müctəhid: Ayətullah Sistani)


Sual:

Namazda nəyə səcdə etmək düzgündür?

Cavab:
Torpağa və torpaqdan bitən şeylərə, yeyiləcək və geyiləcək şeylərdən başqa məsələn, ağac və ağac yarpağının üzərinə səcdə caizdir. Arpa, buğda kimi yeyilən, pambıq kimi geyilən, habelə yeyilməyən və geyilməyən, amma yerdən hesab olunan qızıl, gümüş və bu kimi şeylərə səcdə səhih deyildir. Amma əlacsız qaldıqda qır və zəft (qırın pis bir növüdür) kimi şeylərin üzərinə səcdə etmək, üzərində səcdə səhih olmayan digər şeylərdən daha üstündür.
Üzüm yarpağının üzərinə lətif (yumşaq) vaxtında və yeyilməsi adi olan vaxtında səcdə icazəli deyildir. Bu haldan başqa ona səcdə etməyin eybi yoxdur.
Ot və saman kimi heyvanların yemi olan, yerdən bitən şeylərin üzərinə səcdə səhihdir.
Yeməli olmayan güllərin üzərinə səcdə səhihdir. Hətta yeməli dərmanların, yerdən göyərən qaynadılaraq suyu içilən, dərman kimi istifadə olunan bənövşə və mal dili gülünün üzərinə səcdə səhihdir.
Bəzi məntəqələrdə yeyilməsi adət olan, bəzi şəhərlərdə isə, yeyilən bitkilərdən sayılmasına baxmayaraq, yeyilməsi adət olmayan bitkilər üzərinə və həmçinin yetişməmiş meyvə üzərinə səcdə etmək ehtiyata əsasən icazəli deyildir.
Əhəng daşı və tabaşir üzərinə səcdə etmək səhihdir. Bişmiş təbaşirə, əhəngə, kərpicə və palçıqdan düzəlmiş kuzəyə səcdə etməyin eybi yoxdur.
Səcdəsi səhih olan şeylərdən, məsələn, ağac və samandan düzəldilmiş kağız üzərinə səcdə etmək olar. Kağız pambıq və kətandan düzəldilmiş olsa da, hökm eynidir. Amma əgər ipəkdən və bu kimi şeylərdən düzəldilmiş olsa, onun üzərinə səcdə icazəli deyildir. Amma kağız dəsmala (salfetkaya) o halda səcdə etmək olar ki, üzərinə səcdə etməyin səhih olduğu şeylərdən düzəldilmiş olduğu məlum olsun.
Səcdə üçün hər şeydən yaxşı Həzrət Seyyidüş-Şühədanın (ələyhis-səlam) türbətidir. Ondan sonra adi torpaq, sonra daş və daha sonra bitkilərdir.

(Sualı cavablandırdı Müctəhid: Ayətullah Sistani)


Sual:

Mənim namazda tez-tez fikrim yayınır. Namazda necə fikrimi toplaya bilərəm?

Cavab:
Namazda fikri toplamaq üçün ən yaxşı yol budur ki, namazdan öncə bir qədər böyük Allahın və aləmi yaradanın qarşısında dayandığınızı düşünəsiniz. Onun əzəmət, qüdrət və böyüklüyünü nəzərinizə gətirin. Özünüzü qüdrətli bir hökmdarın qarşısında dayanmış bir bəndə sanın. Təbiidir ki, bu halda tam şəkildə diqqət və təvazökarlıq yaranacaqdır. Namazdan öncə fikri narahatçılığı aradan qaldırıb çalışın ki, bu barədə fikirləşməyəsiniz. Bütün fikrinizi namaza və pərvərdigarın ibadətinə toplayın. Şeytanın vəsvəsələrini dəf etmək üçün “La İlahə illəllah” zikrini çox deyin .
İmam Sadiq (əleyhis-salam) demişdir: “Namaz qılmaq istəyərkən dünyanı və dünyada olanları unut. Dünya camaatını yadından çıxart və ürəyindən səni Allahdan ayıran hər şeyi çıxar.” Bir hədisdə nəql olunur ki, Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) belə dedi: “Elə bir insan kimi namaz qıl ki, sonuncu namazını qıldığını güman edir. Namaz qılmaq istəyərkən öz-özünə de ki, bu dünyada qılacağım sonuncu namazdır. Elə ol ki, sanki Cənnət qarşında, Cəhənnəm isə ayaqlarının altındadır. Əzrail arxanda, mələklər sol tərəfindədir. Allah yuxarıdan sənin halından xəbərdardır. O zaman anla ki, kimin qarşında dayanmısan və kimin dərgahına minacat edirsən və sənə kim baxır.”

(Sualı cavablandırdı Müctəhid: Ayətullah Sistani)


Sual:

Səfərdə namaz və orucun hökmü necədir? Çox səfərə çıxanların (kəsirus-səfər) namaz və orucu necədir?

Cavab:
Əgər hər ay ən azından 10 gün səfərə gedirsinizsə, yaxud səfərdəsinizsə və 6 ay və yaxud daha çox bu gedişatı davam etmək istəyirsinizsə, “kəsirus-səfər” sayılırsınız. Bütün səfərlərinizdə namazınız tam və orucunuz səhih olacaqdır. Amma səfəriniz ayda 8 və ya 9 gün olsa, ehtiyat vacib odur ki, bütün səfərlərinizdə namazı həm tamam və həm şikəstə qılasınız. Həm oruc tutasınız həm də qəzasını tutasınız. Lakin 7 gün və ya daha az olsa, bu səfərdə namazlarınız şikəstə və oruclarınız səhihdir.
(Sualı cavablandırdı Müctəhid: Ayətullah Sistani)

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir!

2 Şərh

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: