İmam Zaman ağanın (ə.f) zühurunun 5 nişanəsi

Zühurun şərtləri dedikdə o şərtlər nəzərə tutulur ki, zühurun baş verməsi və ədalətin bərqərar olması ondan asılıdır. Zühurdan əvvəl bəzi hadisələr baş verəcəkdir ki, onun həyata keçəcəyinin nişanələridir. Bunlar 5 nişanədir. İmam Sadiq (ə) bu haqda buyurur: “Məhdinin (ə.f) zühurundan əvvəl 5 nişanə baş verəcəkdir: səma nəriltisi, yəmənlinin qiyamı, Bəyda diyarının yerə çökməsi, Süfyaninin qiyamı, zəkiyyə nəfsin qətl edilməsi”. (Erfan/Deyerler)

Bu hadisələr bir neçə ay dalbadal baş verəcəkdir. Bu hadisələrin hər biri intizarda olanların ürəyində ümid nurunu daha çox alovlandıracaqdır.

Süfyaninin qiyamı.

Zühurun qəti nişanələrindən biri – Süfyaninin qiyam etməsidir. Süfyani – fasiq, nəsli Əməvilərə çatan bir insandır ki, Suriyada qiyam edəcəkdir. O, müxalif olan iki dəstəyə hakim olacaq və zahirdə qələbə çalacaqdır. O biri iki müxalif dəstənin birinin başında qırmızı simalı kişi və o biri dəstənın başında cüzama düçar olan bir kişi duracaqdır. Süfyani üçün siyasi və ictimai mühit hazır olacaqdır və o, geniş bir əraziyə hakim olacaqdır. Yəhudilər və yolunu azmışlar onun ardınca gedəcəklər. Bütün bu hadisələr 6 ay ərzində baş verəcəkdir. O, İmamın (ə.f) zühurundan xəbər tutan kimi ordusu ilə Həzrətə (ə.f) tərəf hərəkət edəcəkdir. Bəyda deyilən yerdə yer onları udacaqdır.

 

Səma nəriltisi.

Zühurdan əvvəl səmadan nərilti gələcəkdir. Bəzi hədislərə görə, bu nərilti Cəbrayilin (ə) səsidir. Ramazan ayında eşidiləcəkdir. İmam Baqir (ə) buyurur: “Məhdinin (ə.f) qiyamı həyata keçməz, məgər o halda ki, səmadan car çəkən car çəkər ki, şərq və qərbdə olanlar onu eşidərlər”. Hər bir xalq bu səsi öz dilində eşidəcəkdir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir dil əhli həmin səsi öz dilində eşidəcəkdir”.

Bəydanın yerə çökməsi.

Bəyda – Məkkə ilə Mədinə arasında olan yerdir. Süfyani İmamla (ə.f) döyüşə gələn zaman Bəyda məntəqəsinə çatan zaman ordusu sirli şəkildə yerə girəcəkdir. İmam Baqir (ə) buyurur: “Süfyani ordusunun rəhbərinə xəbər çatacaqdır ki, Məhdi (ə.f) Məkkəyə tərəf getmişdir. Ordunu onun ardınca göndərər. Ancaq o, Həzrəti (ə.f) tapmaz. Süfyaninin ordusu Bəydaya çatan zaman car çəkən səmadan səslənər: “Ey Bəyda diyarı! Onları məhv et!”. Həmin diyar da ordunu udar. Bu hadisədən ancaq iki nəfər salamat qalar. Biri müjdə olaraq bu xəbəri İmam Məhdiyə (ə.f) çatdırar, biri də xəbərdarlıq olaraq Süfyaniyə aparar”.

 

Zəkiyyə nəfsin öldürülməsi.

Nəfsi-zəkiyyə dedikdə pak və günahı olmayan kamil insan nəzərdə tutulur. İmamın (ə.f) zühurundan əvvəl günahsız görkəmli bir şəxsiyyət Həzrətin (ə.f) müxaliflərinin əlində öldürüləcəkdir. Bəzi hədislər onu İmam Hüseynin (ə) övladlarından hesab edir. O, Mədinədən Məkkəyə gələrək, İmamın (ə.f) xəbərini insanlara çatdırar, Məkkə camaatı da bu dəvəti qəbul etməz və onu rükn ilə məqam arasında öldürərlər.

 

Yəmənlinin qiyamı.

Yəmən diyarından ordu başçısının qiyam etməsi də zühurun nişanələrindən biridir. O, saleh və mömin bir insan olacaqdır. Bütün gücü ilə pisliklər və günahla mübarizə aparar. O, hamını haqqa dəvət edər. Hər kim onun qiyamından üz çevirər, cəhənnəm əhli olar. İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, Yəmənin hidayət bayrağı qaldırılar, heç bir müsəlmana caiz deyildir ki, onun hərəkatına qoşulmaqdan boyun qaçırtsın. Hər kim boyun qaçırdar və itaət etməz – atəş əhlidir. Çünki (Yəmənli) insanları haqqa və düz yola dəvət edər”.

 

Paylaşdı: Ramin Cabbarly

Mənbə: İslamAz.com

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: