İlahi Peyğəmbərlərin (ə) Sayı

ALLAH Təala Quranın Mumin surəsinin 78-ci ayəsində buyurur: “Biz səndən əvvəl də Rəsullar göndərmişik. Onların bəzilərinin sərgüzəştlərini sənin üçün danışmışıq və bəzilərini danışmamışıq”.

Bu ayədən göründüyü kimi Quranda bütün İlahi Peyğəmbərlərin adları və onların sərgüzəştləri bəyan edilməmişdir.

Bəs bu Peyğəmbərlərin sayı nə qədər olubdur?

Bəzi təfsirçilər bu ayəyə əsasən İlahi Peyğəmbərlərin sayını müxtəlif cür bəyan ediblər. Bəzi hədislərdə bu say 124 min və bəzilərində 8 min qeyd olunur ki, onların da 4 mini Bəni İsraildəndir və 4 mini də başqa Peyğəmbərlərdir.

İmam Əli ibni Musa Rzadan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “ALLAH 124 min Peyğəmbər xəlq etmişdir ki, mən ALLAH yanında onların hamısından əzizəm və eyni zamanda fəxr etmirəm (yəni buna görə qüruru özümə yaxın buraxmıram). ALLAH 124 min Vəsi yaratmışdır ki, Əli (ə) ALLAH yanında onların hamısından əziz və üstündür”.

Başqa bir hədisdə ki, Əns ibni Malik Peyğəmbərdən (s) nəql edir: “Mən 8 min Peyğəmbərin ardınca məbus olmuşam ki, onların 4 mini Bəni-İsraildən olubdur.”

Bu iki hədis bir-biri ilə ziddiyət təşkil etmir. Çünki ola bilsin ki, ikinci hədis böyük peyğəmbərlərə işarə edibdir.

Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn başqa hədisdə nəql edilir ki, Əbuzərin İlahi Peyğəmbərlərin sayı haqqındakı sualına o Həzrət cavab olaraq, 124 min Peyğəmbəri bəyan etdi.

Peyğəmbərimizdən (s) gələn başqa hədisdə Peyğəmbərlərin sayının 124 min olduğu bəyan edilərək, onun ardınca 5 nəfərin Ulul-əzm olduğu qeyd olunur ki, onlar: Həzrət Nuh, Həzrət İbrahim, Həzrət Musa, Həzrət İsa və Həzrət Muhəmməddir (s).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Quranda adları çəkilən Peyğəmbərin sayı 26-dır və onlar bu Peyğəmbərlərdir: Adəm, Nuh, İdris, Saleh, Hud, İbrahim, İsmayıl, İshaq, Yusif, Lut, Yəqub, Musa, Harun, Şəib, Zəkəriyyə, Yəhya, İsa, Davud, Səliman, İlyas, Əlyəs, Zuəl Kəfl, Eyyub, Yunis, Əzir və Muhəmməd (s).

Ancaq Quranın bəzi ayələrində bəzi Peyğəmbərlərə işarə olunmuşdur ki, onların adları Quranda birbaşa çəkilməmişdir. Məsələn, Peyğəmbərdən birinə “Bəqərə” surəsinin 248-ci ayəsində “İşmuil” kimi işarə edilmişdir.

“Bəqərə” surəsinin 259-cu ayəsində başqa Peyğəmbərə “Ərmiya” kimi işarə edilmişdir. “Kəhf” surəsinin 60-cı ayəsində Peyğəmbərlərdən birinə “Yuşe” kimi işarə edilmişdir, “Kəhf” surəsinin 65-ci ayəsində “Xəzr”ə işarə edilmişdir.

Qısaca deyə bilərik ki, Quranda adları çəkilən və sərgüzəştləri nəql olunan Peyğəmbərlərin sayı 26-dan çoxdur və bu o demək deyildir ki, ilahi Peyğəmbərlərin sayı ancaq 26 olub, xeyr. Yuxarıdakı hədislərdə gördüyümüz kimi Peyğəmbərlərin sayı 124 min nəfər olubdur ki, onlardan da beşi Ulul Əzm olmuşdur ki, bu Peyğəmbərlərdən biri də İslam Peyğəmbəri Muhəmməddir (s).

Bunu da qeyd lazımdır ki, şiə və əhli-təsənnün mənbələrindən bizə çatan bəzi hədislərdə qara dərili peyğəmbərdən də bəhs olunur. Belə ki, Təbərsi “Məcmuil Bəyan” kitabında yazır: “ALLAH qara dərili Peyğəmbəri məbus etdi, hərçənd ki, onun sərgüzəştləri Quranda bəyan edilməmişdir”.

Mənbə: deyerler.org

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir. Əks halda hallalıq verilmir!

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: