Mübarək Ramazan ayının əməlləri

Ey insanlar! Şübhəsiz, Allahın ayı bərəkət, rəhmət və bağışlanma ilə bərabər sizə doğru gəlir. Bu ay Allah yanında ən əzəmətli ay, onun günləri ən yaxşı günlər, gecələri ən üstün gecələr, saatları isə ən dəyərli saatlardır. Bu ayda hamınız Allahın ziyafətinə dəvətlisiz, hamınıza Allahın kəraməti şamil olunacaq. Bu ayda nəfəsiniz zikr, yuxunuz ibadət, əməliniz qəbul və duanız eşidilmiş olacaq. Saf niyyətlə Allahdan diləyin ki, sizi oruc tutmağa və Quran oxumağa müvəffəq etsin. Bu əzəmətli ayda ilahi rəhmətdən məhrum olan ən bədbəxt kəsdir…”

(Əziz peyğəmbərimizin (s) “Şabaniyyə” xütbəsindən)

Bu ayın yeganə vacib ibadəti oruc olsa da, belə bir mənəvi fürsətdən yararlanmaq və dünyada ikən behişti hiss etmək üçün müxtəlif ibadətlər tövsiyə olunur. Yaxşıdır ki, insan bu ayı Allahı istənilən zikrlə tez-tez zikr etmək, çoxlu salavat demək, daim bağışlanma diləmək və dua etməklə keçirsin. Təbii ki, Qurani-Kərimin nazil olduğu bu ayda mümkün qədər ilahi ayələri oxumaq, onların tərcümə və təfsiri ilə tanış olmaq, üzərində düşünmək gərəkdir. Habelə, hər gün moizə məclislərinə və camaat namazlarına qatılmaq üçün çalışmaq lazımdır.

Oruc tutanlar unutmamalıdır ki, bu ibadət yalnız ac qalmaq deyil. Oruc iradənin möhkəmlənməsi, özünü tərbiyə, imkansızların halını yaşama və başqalarına xidmət vasitəsilə Allaha bağlanmaq deməkdir. Ona görə də, ardıcıl sədəqə vermək, incidənlərimizi bağışlamaq, qohumları ziyarət etmək, iftar və imsaq süfrələri açıb qonaq çağırmaq, diqqətimizə ehtiyac duyanlara diqqətcil olmaq və ətrafdakılarla mehriban davranmaq bu ayda xüsusi əhəmiyyətə malikdir və orucun keyfiyyətinə təsir edir.

Bu ayda imkan daxilində üç dəfə “Cövşən-Kəbir”,  hər səhər “Əbu Həmzə Sumali”, hər axşam “İftitah” dualarını oxumaq, hər gecə iki rükətli (hər rükətdə Fatihədən sonra üç dəfə İxlas surəsini oxumaqla) namaz qılmaq, Qədr gecələrində əhya saxlamaq və vacib namazlardan sonra aşağıdakı duaları oxumaq tövsiyə olunur:

1. Ya Əliyyu, ya Əzimu, ya Ğəfuru, ya Rəhim, Əntər-rəbbul-əzim əlləzi leysə kəmislihi şəy və huvəs-səmiul-bəsir. Və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş-şuhur, və huvə şəhrul-ləzi fərəztə siyaməhu əley və huvə şəhru Rəməzan, əlləzi ənzəltə fihil Qur’an hudənl lin-nasi və bəyyinatin minəl huda və furqan, və cəəltə fihi leylətəl qədr və cəəltəhə xəyrən min əlfi şəhr, fə ya zəl-məni və la yumənnu əleyk, munnə əleyyə bi fəkaki rəqəbəti minənnar və ədxilnil-cənnəh

(Ey Uca, ey Əzəmətli, Ey Bağışlayan, ey Mərhəmətli! Sən misli olmayan, eşidən və görən əzəmətli Rəbbsən. Və bu, həmin aydır ki, onu digər aylardan əzəmətli, kəramətli, şərafətli və fəzilətli etmisən.Və bu, həmin aydır ki, onda oruc tutmağı mənə vacib buyurmusan. Bu ay Ramazan ayıdır. O ay ki, haqqı nahaqqdan ayıran və hidayət üçün aydın dəlil olan Quranı nazil etmisən. Min aydan daha xeyirli etdiyin Qədr gecəsini də bu ayda qərar vermisən. Ey minnət edən, lakin minnət çəkməyən! Cəhənnəm atəşindən azad edib cənnətə daxil etməklə mənə lütf et!)

2. Allahummə ədxil əla əhlil quburis-surur, Allahummə əğni kullə fəqir, Allahummə əşbi kullə cai, Allahumməksu kullə uryan, Allahumməqzi dəynə kulli mədin, Allahummə fərric ən kulli məkrub, Allahummə ruddə kullə ğərib, Allahummə fukkə kullə əsir, Allahummə əslih kullə fasidin min umuril muslimin, Allahumməşfi kullə məriz, Allahummə suddə fəqrəna bi ğinak, Allahummə ğeyyir suə halina bi husni halik, Allahumməqzi ənnəddəynə və əğnina minəl fəqr, İnnəkə əla kulli şəyin qədir.

(İlahi, qəbr əhlini fərəhləndir! İlahi, bütün fəqirləri zəngin et! İlahi, bütün acları doyuzdur! İlahi, bütün paltarsızları geyindir! İlahi, bütün borcluların borcunu qaytar! İlahi, bütün qəmlərə son qoy! İlahi, bütün qəribləri vətənə qaytar! İlahi, bütün əsirləri azad et! İlahi, müsəlmanların hər işində pərişanlığı islah et! İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver! İlahi, yoxsulluğumuzu öz zənginliyinlə aradan apar! İlahi, pis halımızı Öz yaxşı halınla əvəz et! İlahi, borclarımızı ödə və fəqirliyimizi ehtiyacsızlığa dəyiş! Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!)

 

Mənbə: hacishahin.az

 Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün link ilə istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Mətndə səhv tapmısınız? Sözü seçib Ctrl+Enter klikləyərək bizə göndərin! Əvvəlcədən təşəkkür edirik!

2 Şərh

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: