Mənəvi Üç Aylar səfəri aylarının əlamətdar günləri (2018)

Rəcəb ayı

Məlumata görə, Rəcəb ayında İslam tarixində əlamətdar hadisələrin və xüsusi ibadətlərin icra olunması üçün müəyyən günlər qeyd edilmişdir.

Bu ayda qeyd olunan mövlud və şəhadət günlərini, həmçinin xüsusi ibadətlərin icrasının tövsiyyə olunmuş əlamətdar günlərini təqdim edirik.

Rəcəb ayının 1-i hicri 57-ci il – 5-ci imam – İmam Muhəmməd Baqirin (ə) mübarək mövludu günüdür.

Rəcəb ayının 3-ü hicri 254-cü il – 10-cu imam, İmam Hadi (ə) (Əliyyən-Nəqi (ə) şəhadətə yetişmişdir.

Rəcəb ayının 8-i hicri 20-ci il – İslam dininin Misirə gəldiyi gündür.

Rəcəb ayının 10-u hicri 195-ci il – İmam Muhəmməd Təqinin (ə) (müsəlmanlar bu mübarək şəxsi, İmam Cavad (ə) adı ilə də tanıyırlar) mübarək mövludu günüdür.

Rəcəb ayının 12-i hicri 36-cı il – Həzrət Əli (ə) Kufə şəhərinə daxil olmuş və buranı xilafətin paytaxtı kimi müəyyənləşdirmişdir.

Rəcəb ayının 13-ü hicrətdən 23 il öncə -Məkkə şəhərində, Kəbə evində Əmirəlmöminin Həzrət Əli (ə) dünyaya gəlmişdir.

Rəcəb ayının 15-i, hicri 62-ci ildə -Kərbəla həqiqətlərini dünyaya çatdıran, zalım yezid istibdadını öz qəhrəman çıxışları ilə lərzəyə gətirən Həzrət Zeynəbın (s.ə.) vəfatı günüdür.

Rəcəb ayının 19-u, 9-cu hicri ilində, -Təbuk qəzvəsi baş vermişdir. Gənc İslam qoşunu, Rum imperiyasının təcavüzünün qarşısını almaq üçün, Rəsuli-Əkrəmin (s) başçılığı altında, Mədinə şəhərindən Ərəbistan yarımadasının şimalınadək yürüş etmiş, İslamın qüdrət və əzəmətini bütün ərəb tayfalarına nümayiş etmişdi.

Rəcəb ayının 20-si, 13-cü hicri ilində -müsəlman mücahidlərilə Rum imperiyası arasında Yərmuk döyüşü baş vermişdir.

Rəcəb ayının 24-ü, 7-ci hicri ilində,- mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Xeybər qalası müsəlmanlar tərəfindən fəth edilmişdir.

Rəcəb ayının 25-i, hicri 183-cü ildə,- müsəlmanların 7-ci İmamı – Həzrət Museyi-Kazım (ə), dövrün xəlifəsi qəsbkar Harun-ər-Rəşid tərfindən zəhərlənərək, şəhadətə yetişmişdir. Mübarək hərəmi Kazimeyn şəhərindədir. İmamı (ə) ziyarət etməyə əli çatmayanlar, onun qızlarının Vətənimizdə – Nardaranda və Bibi-Heybətdə olan məqbərələrini ziyarət edə bilərlər.

Rəcəb ayının 27-də, hicrətdən 13 il öncə – Həzrət Muhəmməd ibn Abdullaha(s) peyğəmbərliyin verilməsi günü – Məbəs günüdür. Bu gündə oruc tutmaq çox müstəhəbdir.

Rəcəbin 28-i, hicrətin 60-cı ilində- İmam Hüseyn (ə) Mədinədən Məkkəyə doğru hərəkət etmişdir. Bu – Aşura salnaməsi ilə sonlanan, xilafəti qəsb etmiş zalım Yezid istibdadına qarşı mübarizə hərəkatının başlanğıcı idi. Azsaylı tərəfdarları ilə İslamı yaşadan, zülmə, rəzilliyə «yox!» deyən İmam Hüseyn (ə), bu yenilməz mübarizəsilə misilsiz qəhrəmanlıq məktəbinin əsasını qoymuşdur.

Bu ayda xüsusi ibadətlərin icra olunması tövsiyyə olunan günləri:

– Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi(Cümə axşamı günü şam namazından sonra) qeyd olunan “Leylətul Rəğaib”

– 13-cü gecəsi (31 Mart 2018)

– 15-ci gecə (02 aprel 2018)

– 15-ci gün (02 aprel 2018)

– 27-ci gecə: “Məbəs” bayramı gecəsi (14 aprel 2018)

– 27-ci gün:”Məbəs”bayramı günü (14 aprel 2018)

– Rəcəb ayının sonuncu günü (17 aprel 2018)


Şaban ayı

Bu ayın ən yaxşı dua və zikrləri «istiğfar»dır

 1. Hər gün aşağıdakı zikri 70 dəfə demək:

«Əstəğfirullahə və əsəluhut-təubə»

 1. Bu ayın ən yaxşı dua və zikrləri «istiğfar»dır. Bu ayın hər günündə 70 dəfə istiğfar edən şəxs, başqa aylarda 70 min dəfə istiğfar edən şəxs kimidir.
 2. Bütün ay boyu 1000 dəfə «Lə iləhə illəllahu və lə nəbudu illə iyyəhu muxlisinə ləhuddinə və ləv kərihəl muşrikun» – deyən şəxsin əməl dəftərində 1000 ilin ibadəti yazılır.

 3. Şəban ayının hər cümə axşamında 2 rəkət namaz qılmaq. Namazın hər rəkətində «Həmd»dən sonra 100 dəfə «İxlas» surəsi, salamdan sonra isə 100 dəfə «salavat» deyilməlidir. Bu namazı qılan şəxsin Allah-Taala bütün (dini və dünyəvi) hacətlərini yerinə yetirər.
  Həmçinin, həmin günlərdə oruc tutmağın da fəziləti vardır.

 4. Bu ayda çoxlu salavat göndərmək.

Şəban ayının ilk gecəsi (18 aprel 2018)

Bu gecənin namazı on iki rəkətdir. Onun hər rəkətində «Həmd»dən sonra on bir dəfə «İxlas» surəsi deyilməlidir.

Şəban ayının birinci günü (18 aprel 2018)

Allahın Rəsulu(s) buyurub: «Şəban ayının ilk üç gününü oruc tutmağın və gecələrində 2 rəkət namaz qılmağın (hər rəkətdə «Həmd»dən sonra 11 dəfə «İxlas» surəsi deyilməlidir) çoxlu savabı vardır».

Həmçinin, bu günün orucunun da böyük fəziləti vardır. İmam Sadiq(ə) buyurmuşdur: «Şəban ayının ilk gününü oruc tutan şəxsə, behişt vacib olar».

Şəban ayının on beşinci gecəsi

Şəban ayının on beşinci gecəsinin bir neçə əməli vardır. Biz onların bəzisini sizin nəzərinizə çatdırırıq:

 1. Qüsl etmək. Bu gecə qüsl etmək günahların yüngülləşməsinə səbəb olar.
 2. Bu gecəni namaz qılmaqla, dua və istiğfar etməklə əhya saxlamaq.
 3. İmam Hüseyn (ə)-ın ziyarəti:

Bu gecənin əməllərinin içində ən fəzilətli əməl, İmam Hüseynin(ə) ziyarətidir. Bu əməl günahların bağışlanmasına səbəb olar.
O Həzrəti(ə) ziyarət etmək üçün dama çıxıb, sağ və sol tərəfə baxdıqdan sonra, başı göyə tərəf tutub bu kəlmələrlə o Həzrəti(ə) ziyarət etmək lazımdır:
«Əssəlamu ələykə yə Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh».
Harada olmağından asılı olmayaraq, hər kim bu qayda ilə Hz.İmam Hüseyni(ə) ziyarət etsə, onun üçün Həcc və ümrənin savabı yazılar.
4. Zaval vaxtı oxunan salavatı oxumaq.
5. Kumeyl duasını oxumaq.
6. Aşağıdakı zikrlərin hər birini yüz dəfə demək:

«Subhənəllah», «Əlhəmdulilləh», «Əllahu əkbər», «Lə iləhə illəllah».

 1. Cəfər Təyyarın namazını qılmaq.

Cənab Cəfər Təyyarın(ə) namazı çox fəzilətli namazlardan biridir. Bu namaz günahların (müharibə və cihaddan fərarilik kimi) bağışlanması və mühüm bir hacətin yerinə yetməsi üçün qılınar. Bu namazı Peyğəmbər(s) Cəfər Təyyara(ə) öyrətmişdir.

«Cəfər Təyyar» namazının qılınma qaydası:

Bu namaz 4 rəkətdir (2 dənə 2 rəkət), onun 1-ci rəkətində Həmddən sonra «Zəlzələ» surəsi, 2-ci rəkətində Həmddən sonra «Adiyat» surəsi, 3-ci rəkətində Həmddən sonra «Nəsr» surəsi, 4-cü rəkətində isə Həmddən sonra «İxlas» surəsi deyilir. Həmçinin, aşağıdakı zikr (təsbihati-ərbəə) 15 dəfə hər rəkətin qiraətindən sonra, 10 dəfə rukuda, 10 dəfə rukudan sonra, 10 dəfə 1-ci səcdədə, 10 dəfə 1-ci səcdədən sonra, 10 dəfə 2-ci səcdədə, 10 dəfə 2-ci səcdədən sonra deyilməlidir (Bu təsbihat cəmi 300 dəfədir və hər 4 rəkətdə deyilməlidir). Bu namazın cümə günündə qılınmasının çox fəzilətli olması nəql olunmuşdur.

Qeyd: Şəban ayının 15-ci gecəsində qeyd olunanlardan əlavə bir sıra dualar da vardır. Daha geniş məlumat üçün «Məfatihul-Cinan» kitabına müraciət edə bilərsiniz.

Şəban ayının on beşinci (15-ci) günü (02 may 2018)

Bu gün on ikinci imamın, mövlamız Həzrət Höccət Sahibəz-Zamanın(ə.f) mövlud günüdür.
O Həzrəti(ə.f) istənilən məkan və zamanda ziyarət etmək, zühuru üçün dua etmək müstəhəbdir. O Həzrəti(ə.f) Samirra şəhərində, sərdabədə ziyarət etmək təkid olunmuş müstəhəb əməllərdəndir.


Ramazan ayı

Tezliklə…

Mənbə: Ahlibeyt.az

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Mətndə səhv tapmısınız? Sözü seçib Ctrl+Enter klikləyərək bizə göndərin! Əvvəlcədən təşəkkür edirik!

2 Şərh

 • Allahın sizə salamı olsun, əzizlərim.Çəkdiyiniz bu möhtəşəm əziyyətin müqabilində sizə nə yazaq ki, Allaha da xoş gəlsin, bəndəyə də. Allah sizi məsumlarımızla (ə) behiştdə qonşu eləsin, inşallah. Saytınız çox gözəldir, dəyərli məlumatlarla mömin bacı və qardaşlarımızı ziynətləndirirsiniz. Saytınızda ən çox xoşuma gələn şey sizin oxuculara diqqətli, məsuliyyətli yanaşmağınız və alicənab münasibətinizdir. Allah sizdən razı olsun.
  Dərin hörmətlə: Xuraman Nəcmi

  • ALLAH ın sizə Salamı olsun! Bu əvəzsiz dəyəriniz sizə minnətdarıq! Hətta sizin bu gözəl dəyərli sözlərinizə söz tapa bilmirik. Uca ALLAH sizi şad eləsin. Cənab ALLAH ın məhəbbəti qəlbinizdən əksik olmasın. ALLAH dua və ibadətlərinizi qəbul eləsin və sizi Cənnət əhlindən qərar versin! Amin.
   Dərin hörmətlə weIslam Komandası!

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: