110. Nəsr Surəsi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Nəsr Surəsi

1 (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
2 İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman
3 Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: