Əmlak vergisinə edilmiş dəyişikliklər barədə

Əmlak vergisi üzrə Vergi Məcəlləsinin 198.1.1, 199.4.3, 200.1 və 200.2-ci maddələrinə dəyişikliklik edilib. Belə ki, fiziki şəxslər 01.01.2015-ci il tarixindən etibarən binaların inventar dəyərinə görə deyil, binaların sahəsinin hər kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunmaqla əmlak vergisini ödəməlidir. Yaşayış sahəsi 30kv/m –dən aşağı olduqda vergi hesablanmır. Bina Bakı şəhərində yerləşdikdə, həmin dərəcələrə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq ediləcəkdir.

Bakı – 1 kv/m – 0,4 manat
Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu – 1 kv/m – 0,3 manat
Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla), rayon mərkəzləri – 1 kv/m – 0,2 manat
Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla) – 1 kv/m – 0,1 manat

Misal .
Bakı şəhərində (Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi əmsalı şərti olaraq 1,1 qəbul edək) fiziki şəxsin mülkiyyətində 60 kv/m sahəsi olan yaşayış evi mövcuddur. Evə görə əmlak vergisi aşağıdakı qayda ilə hesablanır:
(60 kv/m – 30 kv/m ) x 0,4 manat x 1,1 = 13,2 manat

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: